Kolejna Modernizacja Drogi Gminnej

Gmina Młodzieszyn dokonała kolejnej modernizacji drogi gminnej polegającej na przebudowie drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol. Inwestycja została współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020. Przebudowana ulica  to  droga  gminna,  stanowiąca  jeden  z  trzech  ciągów komunikacyjnych będących połączeniem  miejscowości Juliopol  i Młodzieszyn. Droga została objęta przebudową na odcinku 1020  m  –  od  skrzyżowania  z  ul.  Chodakowską w  kierunku  południowo-wschodnim  do  skrzyżowania  z drogą gminną nr 380304W, będącą głównym ciągiem komunikacyjnym miejscowości Juliopol. W zakres inwestycji wchodzi wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni utwardzonej o szerokości 3,3 m wraz z budową poboczy utwardzonych. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Gminy Młodzieszyn otrzymali nie tyko drogę łączącą miejscowości ale też dojazd do cmentarza i możliwość parkowania pojazdów wzdłuż drogi.  Całkowita wartość  inwestycji wyniosła  466 623 ,87 zł  z tego dofinansowanie 197 856,00 zł.

Skip to content