Kolejna droga w Młodzieszynie z dofinansowaniem

Informujemy, iż otrzymaliśmy dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w m. Młodzieszyn dz. nr ew. 551 obręb geodezyjny Młodzieszyn” w wysokości 184 000,00 zł.
Dotacja przyznana została w wyniku złożonego wniosku w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tzw. FOGR.

W ramach realizacji zadania zostanie przebudowany odcinek 718 mb na ul. Wierzbowej w Młodzieszynie od strony drogi krajowej nr 50.
Położona zostanie nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową oraz obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego. Na przebudowywanym odcinku drogi zostanie również zamontowane niezbędne oznakowanie pionowe. 

„Przebudowa dróg, jak również budowa nowych dróg w naszej gminie jest bardzo ważną inwestycją poprawiającą jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby urządzać nowe odcinki dróg w naszej gminie, szczególnie na drogach dotychczas gruntowych. Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi oraz Radnemu Województwa Mazowieckiego Panu Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za kolejne przydzielone wsparcie dla Gminy Młodzieszyn.”- podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

  • P1120985
  • P1120983
Skip to content