Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Młodzieszyn-prosimy zainteresowanych o zgłoszenia do 30 czerwca 2016 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn,
W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie ze środków UE – w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE) – Gmina Młodzieszyn zbiera informacje o zainteresowaniu instalacjami OZE w gospodarstwach domowych i osiedlach mieszkalnych. Dofinansowanie zewnętrzne takiej inwestycji może wynieść nawet do 80% wartości. Prosimy o zgłoszenie zainteresowanych do Urzędu Gminy do 30 czerwca 2016, kontakt poniżej.
Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.
W ramach projektu możliwe będzie zamontowanie na budynkach osób prywatnych oraz na obiektach użyteczności publicznej instalacji OZE takich, jak:
• Instalacje fotowoltaiczne tj. produkcja energii elektrycznej o mocy 2kW, 3kW lub 4kW w zależności od zapotrzebowania gospodarstwa.
• Kolektory słoneczne tj. wytwarzanie ciepłej wody.
• Pompa ciepła (powietrzna) tj. produkcja energii cieplnej dla budynku.
Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie ok. 70 – 80% czyli dla osoby prywatnej to koszt 20 – 30% inwestycji.
Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane na dachach budynków (domów mieszkalnych lub budynków gospodarczych) odpowiednio skierowanych na południe i niezacienionym w ciągu dnia oraz na gruncie. Instalacje nie mogą być instalowane na dachach budynków pokrytych eternitem oraz będących w trakcie budowy. Sam montaż instalacji jest nieskomplikowany i trwa ok. 1-2 dni.
Zainteresowanych programem prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Młodzieszyn drogą mailową sekretariat@mlodzieszyn.pl bądź osobiście w Urzędzie Gminy w Młodzieszynie w godzinach jego pracy do dnia 30 czerwca br. Zgłoszenie powinno zawierać dane zainteresowanej osoby: imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz lokalizację instalacji. Osoby chętne do udziału w przedsięwzięciu prosimy o orientacyjne oszacowanie, jakie jest zapotrzebowanie na energię w ich gospodarstwie. Wzór zgłoszenia w załączeniu
Urząd Gminy Młodzieszyn zorganizuje spotkania z mieszkańcami w celu omówienia szczegółów projektu. O terminach spotkań w poszczególnych wsiach poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Skip to content