Informacja dotycząca projektu „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych”

Dotyczy projektu nr RPMA.04.03.01-14-a987/18 pt. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych”

 Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż złożony przez Gminę Młodzieszyn wniosek o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.03.01-14-a987/18 pt. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych” przeszedł pomyślnie etap oceny.

W wyniku niezależnej oceny projektu dokonanej przez członków komisji oceny projektów (KOP) projekt uzyskał pozytywną ocenę w kryteriach dostępu i kryteriach merytorycznych ogólnych w ramach Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektów: „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych”. Ze względu na ustalony poziom alokacji na konkurs RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 wniosek nie został przyjęty do dofinansowania.

Jednak działania Samorządu Województwa Mazowieckiego zmierzają do znacznego zwiększenia środków na ten cel, co powinno skutkować dofinansowaniem większej ilości wniosków. Prace nad powyższym działaniem powinny zakończyć się w okresie najbliższych miesięcy

Skip to content