Informacja dotycząca prac remontowych drogi krajowej nr 50

Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Młodzieszyn. Mając na uwadze zachowanie pełnego przepływu informacji oraz zapobieganiu rozpowszechniania nierzetelnych wiadomości, chcieliśmy poinformować opinię publiczną o planowanym remoncie drogi krajowej nr 50, oraz o wniosku wykonawców przedsięwzięcia działających w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o możliwość dopuszczenia na czas określony komunikacji zastępczej przez miejscowość Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka i ul. Sochaczewska.

Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców wystąpiliśmy do wykonawcy robót o zapewnienie przedstawiciela do udziału w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn, w szczególności sołectwa Młodzieszyn i Juliopol.

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację, iż do końca bieżącego tygodnia zostanie określony i przekazany nam termin planowanego spotkania z mieszkańcami, o czym będziemy Państwa informować za pośrednictwem wszelkich dostępnych nam form przekazu.

 

 

 

Skip to content