GOPS Młodzieszyn ze wsparciem dla osób starszych z grupy „podwyższonego ryzyka”

W związku z zagrożeniem epidemicznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie koordynuje pomoc Seniorom z grupy “podwyższonego ryzyka”.

W sprawie otrzymania pomocy lub wskazania osoby jej potrzebującej (osoby starsze, samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich, sąsiadów którzy mogliby je zrobić) proszę kontaktować się z GOPS-em, tel.: 46 862 41 59 lub mailowo: gops@mlodzieszyn.pl.
UWAGA!
Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie paragonu, faktury wystawionej przez sklep lub aptekę.
Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów o zapewnienie swoim bliskim szczególnej opieki oraz zaopatrzenie ich w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz artykuły higieniczne.

Related posts

Skip to content