Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie usługi szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ z terenu Gminy Młodzieszyn w 2022 r. w ramach „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+” na lata 2018-2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie usługi szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ z terenu Gminy Młodzieszyn w 2022 r. w ramach „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+” na lata 2018-2022
O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z zarządzeniem Nr 54.2022 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usł...
Read more
Skip to content