Budowa sieci wodociągowej w Marysinie

W dniu 5 grudnia złożony został wniosek na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej we wsi Marysin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacowana wartość inwestycji to 1 904 180,65 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 1 211 630,00 zł. To kolejna inwestycja Gminy Młodzieszyn, której celem jest poprawa życia mieszkańców oraz ochrona przeciwpożarowa miejscowości. W ramach zadania planowana jest do wykonania sieć wodociągowa o średnicy 110 mm zapewniająca bieżąca wodę dla sołectwa Marysin.

Skip to content