Bieżące utrzymanie zieleni gminnej oraz naprawy dróg gminnych

Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Młodzieszyn informujemy o trwających  pracach dotyczących utrzymania zieleni gminnej w części dotyczącej wycinki zakrzewień oraz pielęgnacyjnych podcięć drzewostanu w pasach drogowych dróg gminnych.

W ramach wykonywanych prac zostały wycięte zakrzewienia oraz wykonano cięcia pielęgnacyjne drzewostanu w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Bieliny, Olszynki, Młodzieszynek, część Witkowic oraz dokończono prace w miejscowości Janów na drodze gminnej dz. nr ew. 2 a obecnie rozpoczęto i są prowadzone prace w miejscowości Kamion Poduchowny.

 Ponadto na bieżąco realizujemy uzupełnienia ubytków w asfaltowych nawierzchniach dróg gminnych, wykonano uzupełnienia nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Juliopol, Bibiampol, Helenka, Adamowa Góra oraz droga gminna w Adamowej Górze w kierunku Altany.   

Skip to content