Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku na terenie gminy Młodzieszyn

Szanowni mieszkańcy, z uwagi  na  obowiązek  osiągnięcia  wymaganego  poziomu  recyklingu  przez  gminę, udostępniamy  do  wypełnienia ankietę,   która   dotyczy zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym w 2023 roku. Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy Młodzieszyn przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które jest zobowiązana osiągnąć gmina.

WYPEŁNIENIE ANKIETY JEST ZALECANE DLA OSÓB, KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE ZWOLNIENIA Z OPŁATY DLA POSIADACZY KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH.

W związku z powyższym prosimy o wypełnianie ankiet.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mlodzieszyn.pl w terminie do 15 marca 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 867 17 59

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Młodzieszyn

Pliki do pobrania: Ankieta_dla_mieszkańców_kompostujących_bioodpady_w_przydomowych_kompostownikach

 

Skip to content