W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Zmiana stawki opłaty śmieciowej

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Młodzieszyn podjęła uchwałę nr IX/43/2015, mocą której zmieniona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Po zmianie opłata wynosi 10 zł miesięcznie od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów; w przypadku osób, które nie prowadzą selektywnej zbiórki, opłata wynosi 17 zł miesięcznie od osoby.
Nowe stawki wejdą w życie od 1 września 2015 r.

Skip to content