Zmiana na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Młodzieszyn od 1 września 2022 r. obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie pełni Katarzyna Jasińska, dotychczasowy pracownik ds. promocji w Urzędzie Gminy Młodzieszyn.

Pani Małgorzata Hetman zakończyła pracę na stanowisku Dyrektora GOK w Młodzieszynie w związku z upływem 7 letniej kadencji na w/w stanowisku.

Skip to content