Zebrania wiejskie w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w zebraniach sołeckich, na których zostanie rozdysponowany Fundusz Sołecki na 2021 rok.

Poniżej przestawiamy aktualny terminarz zebrań.

 

Lp. 

 Sołectwo  Data Godzina Miejsce
1. Adamowa Góra 24.09.2020 17:00    Świetlica  Wiejska w Adamowej Górze
2. Bibiampol 19.09.2020 18:00 W domu sołtysa
3. Bieliny-Olszynki 25.09.2020 16:00 W domu sołtysa
4. Helenka 01.09.2020 16:00 W domu sołtysa
5. Helenów-Skutki 23.09.2020 17:00 Szkoła Podstawowa w Janowie
6. Janów 04.09.2020 18:00 Szkoła Podstawowa w Janowie
7. Januszew 24.09.2020 14:00 W domu sołtysa
8. Juliopol 10.09.2020 17:00 W domu sołtysa
9. Justynów 18.09.2020 17:00 W domu sołtysa
10. Kamion 19.09.2020 18:00 Budynek OSP Kamion
11. Leontynów 12.09.2020 16:00 W domu sołtysa
12. Marysin 12.09.2020 17:00 W domu sołtysa
13. Mistrzewice

17.09.2020

17:00

Świetlica Wiejska w Mistrzewicach
14. Młodzieszyn 19.09.2020 16:00 GOK w Młodzieszynie
15. Młodzieszynek 25.09.2020 18:00 W domu sołtysa
16. Nowa Wieś-Rokicina 25.09.2020 14:00 W domu sołtysa
17. Nowe Mistrzewice 30.09.2020 18:00 W domu sołtysa
18. Radziwiłka 27,09,2020 18:00 W domu sołtysa
19. Stare Budy 09.09.2020 17:00 Budynek OSP w Starych Budach
20. Witkowice

13.09.2020

15:00

Budynek OSP  w Witkowicach

 

Skip to content