Zbliża się termin kwalifikacji wojskowej

W tym roku kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających z gminy Młodzieszyn  zostanie przeprowadzona w dniu 2 kwietnia 2019 r. Nowością jest, że kwalifikacja odbędzie się w innym niż  w latach poprzednich miejscu, a mianowicie w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101 (w Chodakowie).

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszającym się ochotniczo.

W tym roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają: mężczyźni urodzeni w 2000 roku; mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1998 – 1999 czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Przed komisję wezwane zostanę także kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające wykształcenie przydatne do czynnej służby wojskowej lub uczące się na kierunkach, na których najbardziej zależy polskiej armii. Wezwania mogą się spodziewać np. absolwentki uczelni medycznych i weterynaryjnych, absolwentki studiów psychologicznych.

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym osobiście Urząd Gminy Młodzieszyn – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich lub telefonicznie (46) 864-17-50 wew. 64. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu, w którym osoba jest zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji. Należy podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się. Zostanie wtedy określony nowy termin stawiennictwa. Nieusprawiedliwione niestawienie się skutkuje nieprzyjemnymi konsekwencjami. Grozi za to grzywna i przymusowe doprowadzenie do komisji przez policję.

Szczegółowe informacje o kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich tel. (46) 864-17-50 wew. 64.

Skip to content