Zawiadomienie o spisie wyborców w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  28 czerwca 2020 roku.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Młodzieszyn zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  28 czerwca 2020 roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Młodzieszyn

Wejście – USC  w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 900do 1700; wtorek, środa, czwartek, piątek od 800 do 1600)

w okresie od 17 czerwca 2020 r. 22 czerwca 2020 r.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Udostępnienie spisu wyborców następuje poprzez udzielenie informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wpisane we wniosku różnią się w pewnym zakresie od danych osoby wpisanej do spisu.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Wójt Gminy Młodzieszyn

   /-/ Monika Pietrzyk

[pdf-embedder url=”http://mlodzieszyn.pl/wp-content/uploads/2020/06/Wniosek_o_udostepnienie_spisu_wyborcow.pdf”]

Skip to content