Kolejna inwestycja zrealizowana – Przebudowa drogi „Kowalskiego” łączącej Juliopol z Młodzieszynem

Zakończono realizację przebudowy drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 192 miejscowość Juliopol. W ramach prac dokonano przebudowy na odcinku 750 mb, która polegała na: wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni poprzez rozłożenie siatki z włókna szklanego i dwóch warstw betonu asfaltowego oraz budowie utwardzonych poboczy o szerokości 0,75 m. Łączna wartość prac wyniosła 223 500,00 zł. Wykonawcą prac była firma RYDMAR Ryszard Chłystek. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 96 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dzięki realizacji w/w prac ten fragment drogi będzie zabezpieczony przed dalszą degradacją. Nowa nawierzchnia zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się po tym odcinku.

  • DSC02962
  • DSC02967
  • DSC02985
  • DSC02956
Skip to content