Zakończenie zebrań sołeckich i wybór nowego sołtysa wsi Leontynów

27 września zakończyły się zebrania sołeckie w Gminie Młodzieszyn.
Głównym tematem zebrań było rozdysponowanie środków na realizację inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego – wyodrębnionych środków finansowych w budżecie gminy na 2022 r.Kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego
w art. 3. ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w którym pod uwagę bierze się ilość mieszkańców wsi.
W 2022 roku kwota funduszu sołeckiego w Gminie Młodzieszyn to 446 122,53 zł.

Mieszkańcy zaplanowali do realizacji różne przedsięwzięcia, jednak najważniejszą kwestią nadal pozostaje poprawa stanu dróg gminnych i rozbudowa oświetlenia ulicznego.
W zebraniach brały udział Monika Pietrzyk Wójt Gminy Młodzieszyn, Anna Sobieraj Sekretarz Gminy Młodzieszyn, które wspólnie z mieszkańcami podejmowały rozmowy na tematy które bezpośrednio dotyczyły sołectw.

Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mieszkańcy mogli zadecydować na co chcą przeznaczyć pieniądze w swoim sołectwie. Warto dodać, że w Gminie Młodzieszyn, Fundusz Sołecki działa już od 2010 r. a zatem mieszkańcy już od 11 lat decydują o wydatkowaniu tych środków. Dziękuję wszystkim za udział w zebraniach, za cenne uwagi oraz wnioski, które pomogą w kształtowaniu lepszej przyszłości i poprawy warunków życia naszych mieszkańców.” – dodaje Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk.

Ze względu na rezygnację z funkcji Sołtysa sołectwa Leontynów – Pani Wiesławy Komendarek, odbyły się wybory uzupełniające na to stanowisko.

Dziękujemy Pani Wiesławie za wieloletnią pracę na rzecz społeczności oraz gratulujemy nowemu Sołtysowi, którym została Pani Janina Woroniecka.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu tej funkcji.??
  • 242671739_595683048478203_4654844907733382852_n
  • 242484057_398301055063220_7278662774099470526_n
  • 242484824_568611117894853_4970104492208593670_n
  • 242624883_4283183808469369_3532994564153803745_n
  • 242642015_211093464343256_6212977697087506774_n
  • 242634095_1468669060180061_6420049214558141442_n
Skip to content