XXXVII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu  9 października 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Młodzieszynie odbędzie się  XXXVII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

z  następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały:
  1. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017 – 2026
  2. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok.
  3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu dla działek nr ewid 108 i 118 w miejscowości Helenka.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych
 6. Przedstawienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.
 7. Dyskusja w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. .
 8. Interpelacje i zapytania radnych.    
 9. Wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.
Skip to content