XLVII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy, że w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się  XLVII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie Uchwał:
a. zmieniająca Uchwałę nr XLV/214/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego
b. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok
c. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/216/2018 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn
d. intencji przygotowania, aplikowania o środki zewnętrzne i realizację przez Gminę Młodzieszyn, projektu „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn- wymiana urządzeń grzewczych”
e. w sprawie nadania nazwy ulicy w części miejscowości Młodzieszyn.
f. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bibiampol
g. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 177/13 w miejscowości Adamowa Góra.

5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Skip to content