XL Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 27 listopada 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie odbędzie XL Sesja Rady Gminy Młodzieszyn,

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały:
  1. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017 – 2029
  2. Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok
  3. w sprawie emisji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.
Skip to content