W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

XIX Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Dnia 24 lutego 2016 r. (środa) o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Proponowany następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
  • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Młodzieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewidencyjny 689/3 i 690 w miejscowości Młodzieszyn.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr ewidencyjny 801/22, 505/9 , 506/10 w miejscowości Juliopol.
  • w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Młodzieszyn.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Sprawozdanie z działalności pracy posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie Gminy Młodzieszyn za 2015 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.
Skip to content