Wysokie stawki za odpady komunalne

Szanowni Państwo,
Od 1 lipca 2013 r. (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 391) weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to, że gmina jest zmuszona zorganizować odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców i pobrać z tego tytułu opłatę. W tym celu Gmina musi zorganizować przetarg i wyłonić firmę, która zapewni odbiór odpadów za możliwie najniższą cenę. Zatem opłata śmieciowa nie jest wymysłem Wójta, czy też Rady Gminy, tylko wynika z ceny, którą zaproponowała w przetargu firma odbierająca odpady.

Niestety, ustawa śmieciowa doprowadziła do tego, że małe firmy odbierające odpady nie mogły przystąpić do przetargu ze względu na wymogi umowy przetargowej, w związku z tym znikły z rynku. Duże i silne firmy zdominowały rynek, zaczęły domagać się coraz wyższych cen i nieoficjalnie podzieliły strefy wpływów. Do przetargu w danych gminach stają tylko pojedyncze firmy, które dyktują warunki i ceny.

W takiej sytuacji znalazła się nie tylko gmina Młodzieszyn, ale też inne gminy powiatu sochaczewskiego (np. Rybno, Sochaczew), gdzie tylko jedna firma stanęła do przetargu. Mimo unieważnienia przetargu z powodu wysokiej stawki i ogłoszenia kolejnego –sytuacja znów się powtórzyła. Nadal do przetargu zgłosiła się tylko ta jedna firma.

Wobec braku konkurencji gmina została postawiona w sytuacji bez wyjścia, bo przecież nie może pozostawić mieszkańców ze stertą śmieci – musi zapewnić ich odbiór, bo tak nakazuje ustawa!

Szanowni Państwo – mamy do czynienia z sytuacją patologiczną, a wręcz skandaliczną. Pragnę zapewnić, że Gmina Młodzieszyn wraz z gminami ościennymi interweniowała w tej sprawie do wyższych władz województwa mazowieckiego, a także podejmuje inne działania, które pozwolą w najbliższej przyszłości doprowadzić do obniżenia stawki za śmieci.

Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk-Połubińska

Skip to content