Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra

Wójt Gminy Młodzieszyn zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra gmina Młodzieszyn.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 21 listopada 2017r.  w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, o godz. 1000.

obwieszczenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu

 

Skip to content