WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH ZAKOŃCZONE

Znamy już nazwiska sołtysów i skład rad sołeckich wszystkich miejscowości gminy Młodzieszyn. Od 20 lutego do 5 kwietnia bieżącego roku na terenie gminy odbywały się zebrania wiejskie, podczas których dokonywano wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na kolejne 5 lat.

Podczas sołeckich zebrań mieszkańcy podejmowali decyzję o tym, czy na nową kadencję przedłużą mandat dla sołtysów oraz członków rad sołeckich, czy też wybiorą nowych.

W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań większość z dotychczasowych sołtysów pozostała na swoich stanowiskach. Zmian dokonano zaledwie w trzech sołectwach: w Adamowej Górze, Justynowie oraz sołectwie Bieliny-Olszynki.

Spotkania te były także okazją do podsumowania i oceny czteroletniej działalności przedstawicieli wsi. Udział wójta gminy, sekretarza, radnych, a także przedstawicieli Urzędu Gminy umożliwił poruszenie najważniejszych spraw danego sołectwa i dyskusję o trwających i planowanych inwestycjach. Podczas zebrań mieszkańcy sołectw poruszali tematy związane z poprawą stanu dróg, oświetleniem ulicznym, melioracją, a także wiele istotnych spraw dla ich miejscowości.

W całej gminie uprawnionych do głosowania było 4411 osób, we wszystkich zebraniach sołeckich wzięło udział 471 mieszkańców, z czego wynika, że frekwencja wyniosła 10,68%

W imieniu samorządu gminy Młodzieszyn, wójta gminy Młodzieszyn gratulujemy nowym władzom sołeckim i dziękujemy za Państwa obecność i zaangażowanie w proces kształtowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, które czuwać będzie nad prawidłowym rozwojem Waszych miejscowości i zadba o sprawny proces przepływu informacji między urzędem a wspomnianą powyżej społecznością lokalną.

  • wybory kamion
  • kamion 2
  • WP_20190320_18_50_54_Pro
  • WP_20190320_18_51_22_Pro
Skip to content