Wójt Gminy Młodzieszyn z wizytą u najstarszych mieszkańców gminy

Tak, jak w ubiegłym roku,  Monika Pietrzyk – Wójt Gminy Młodzieszyn złożyła wizyty najstarszym mieszkańcom Gminy.

Złożyła jubilatom życzenia wręczyła listy gratulacyjne, kwiaty i kosze ze słodkościami.

Nasi Jubilaci to Panie: Czesława Kamińska (98 l), Marianna Ozięblewska (96 l), Marianna Trojanowska (96 l), Sabina Małek (95 l) oraz Panowie: Henryk Kwiatkowski (97 l),  Marian Dąbrzał (96 l), Tadeusz Duplicki (95 l), Franciszek Pawlicki (95 l)

Jubileusze te, są szczególnym powodem dumy mieszkańców i władz samorządowych Gminy Młodzieszyn, to wyjątkowa okazja ku temu, by złożyć wszystkim jubilatom serdeczne gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, bowiem jest ono cenniejsze niż największe bogactwa. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń. Papież Jan Paweł II w „Liście do ludzi w podeszłym wieku” pisał: „Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa”.  Dziękujemy za wszelkie trudy  i owoce minionych lat  oraz życzymy zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.

Skip to content