W tym roku zutylizowano 75 ton materiałów zawierających azbest z terenu gminy Młodzieszyn

Gmina Młodzieszyn jak co roku pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dzięki pozyskanemu maksymalnemu dofinansowaniu na utylizację azbestu przez gminę Młodzieszyn w wysokości blisko 30 tysięcy złotych udało się zutylizować, aż 75 ton materiałów zawierających azbest z wielu gospodarstw znajdujących się w naszej gminie.
Dofinansowanie stanowiło 100% kosztów kwalifikowanych zadania, pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2021 roku”.

W związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy utylizacją wyrobów zawierających azbest, informujemy, że w kolejnych latach gmina Młodzieszyn będzie opracowywać i składać kolejne wnioski na pozyskanie środków finansowych na ten cel. 

 

 

Skip to content