V Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy, że w dniu  20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się V Sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał:
 1. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018 – 2033
 2. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok
 3. Podjecie Uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
 4. Podjecie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Podjecie Uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia diet dla radnych
 7. Podjęcie Uchwały sprawie diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.

Skip to content