Usuwanie wyrobów zawierających azbest

W związku z planowanym złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”, prosimy o przekazanie do Urzędu Gminy w Młodzieszynie informacji z nieruchomości na terenie Naszej Gminy, których właściciele są zainteresowani usunięciem materiałów zawierających azbest.

W przypadku pozyskania środków w formie dotacji pokrywane będą tylko koszty związane z usunięciem eternitu z dachów oraz zdjętego znajdującego się na posesji.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie informacji w formie Deklaracji, znajdującej się na stronie internetowej Urzędu Gminy (zakładka -Dla mieszkańców) lub pobranie druku w Urzędzie Gminy .

Skip to content