W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Trwa realizacja projektu pt. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych”

Na terenie gminy Młodzieszyn trwa realizacja projektu nr RPMA.04.03.01-14-a987/18
pt.: „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych” na który gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.208.929,60 zł.
Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego „Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020″, obsługiwanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania programów Unijnych.

Obecnie w ramach projektu w indywidualnych gospodarstwach  domowych wymieniane są łącznie 54 źródła ciepła na niskoemisyjne kotły na gaz i pellet.
Projekt obejmuje swym zakresem również założenie instalacji fotowoltaicznej, paneli solarnych oraz instalację pomp ciepła.

Wykonawcy projektu, wyłonieni w procedurze przetargowej, są obecnie na etapie realizacji powyższych instalacji.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska i poprawi jakość powietrza w naszej gminie.

  • 244630827_552390719389049_3772885257446616717_n
  • 243494141_221375579915872_3113781883457732828_n
  • 244600756_610206013311509_507673942034190645_n
  • 243506763_612450216794426_1779669863087292382_n
  • 244573693_234922188674406_5320929756555378730_n
Skip to content