Termin składania e-wniosków do ARiMR przedłużony!

Szanowni Państwo, 

informujemy, że Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019.

Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

Doradca rolniczy Małgorzata Biercuk udziela pomocy przy wypełnianiu wniosków, zgodnie z harmonogramem przysłanym przez MODR Bielice w Urzędzie Gminy Młodzieszyn pokój nr 18, w dniach:

wtorek – 8.00 – 16.00

czwartek – 8.00 – 16.00

Bezpośredni numer telefonu kontaktowy: 46 864 17 62

Related posts

Skip to content