Szacowanie szkód spowodowanych przymrozkami

W związku z wystąpieniem w dniach 15-16 kwietnia oraz 8 maja 2019 r. przymrozków wiosennych, które mogły spowodować  uszkodzenie roślin w uprawach sadowniczych i rolniczych, informujemy rolników o powołaniu komisji do szacowania strat w uprawach.

Prosimy rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach o składanie wniosków w sprawie oszacowania  szkód.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w pok. Nr 13 lub na stronie Wniosek o oszacowanie szkód

Termin składania wniosków  do dnia 24 maja 2019 r.

Komisja Terenowa powołana przez Wojewodę Mazowieckiego  na podstawie wniosku Wójta Gminy, dokona oszacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach na podstawie przeprowadzonej lustracji upraw.

Do wniosku o oszacowanie strat producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Wszelkie informacje można uzyskać  pod nr tel. 46 864-17-59

Skip to content