W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Sprawozdanie z badań jakości wody

Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Młodzieszyn w nawiązaniu do podejmowanych czynności mających na celu poprawę jakości wody oraz licznych Państwa zapytań, o jakość wody przedstawiamy poniżej dostarczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie sprawozdania z badań wody wykonane przez Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Płocku oraz Laboratorium Wodno-Ściekowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o. na obiekcie oraz wodociągowej sieci rozdzielczej Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie. 

Sprawozdnia z badań wody w formacie PDF do pobrania

Skip to content