Sprawozdanie z badań jakości wody

Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Młodzieszyn w nawiązaniu do podejmowanych czynności mających na celu poprawę jakości wody oraz licznych Państwa zapytań, o jakość wody przedstawiamy poniżej dostarczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie sprawozdania z badań wody wykonane przez Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Płocku oraz Laboratorium Wodno-Ściekowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o. na obiekcie oraz wodociągowej sieci rozdzielczej Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie. 

Sprawozdnia z badań wody w formacie PDF do pobrania

Skip to content