Sprawozdanie z badan jakości wody

Szanowni Państwo,  publikujemy sprawozdania z badań jakości wody uzdatnionej dla czterech punktów kontrolnych w tym: SUW Młodzieszyn, SUW Nowe Mistrzewice, Obiekt Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie oraz obiekt oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie.

Badania wykonano w ramach monitoringu kontrolnego realizowanego przez GZGK w Młodzieszynie na podstawie harmonogramu opracowanego i zatwierdzonego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego Powiatowej Stancji Sanitarno Epidemiologicznej w Sochaczewie.    

Jednocześnie informujemy, iż nie stwierdzono niezgodności względem jakości wody uzdatnionej.

 

Nr 145-W-04-2022-1

Nr 145-W-04-2022-2

Nr 146-W-04-2022-1

Nr 146-W-04-2022-2

Nr 147-W-04-2022-1

Nr 147-W-04-2022-2

Nr 148-W-04-2022-1

Nr 148-W-04-2022-2

Nr PSSE-OL-LHK-11-223-2022

Nr PSSE-OL-LHK-11-224-2022

Nr PSSE-OL-LHK-11-225-2022

Nr PSSE-OL-LHK-11-226-2022

Skip to content