Sprawozdania z badań jakości wody

Szanowni Państwo w załączeniu do niniejszej informacji przedstawiamy sprawozdania z jakości wody przeznaczonej do spożycia uzdatnionej przez Stację Uzdatniania Wód w Mistrzewicach oraz Młodzieszynie. 

Badania dotyczą czterech punktów kontrolnych tj.:

– Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie

– Stacja Uzdatniania Wody w Mistrzewicach

– Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie – kran w kuchni

– Oczyszczalnia Ścieków – kran w pomieszczeniu socjalnym

Pobierający próbki: próbko biorca – personel laboratorium firmy EKO-KOMPLEKS

Wykonujący badania laboratoryjne: Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi, Laboratorium EKO-KOMPLEKS

Jednocześnie informujemy, iż nie stwierdzono niezgodności względem jakości wody uzdatnionej.

Sprawozdania – SUW Młodzieszyn
Sprawozdania – SUW Mistrzewice
Sprawozdania – obiekt Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie
Sprawozdania – obiekt oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie

Skip to content