Sprawozdania z badań jakości wody

Sprawozdania z badań jakości wody
 
Przedstawiamy Państwu sprawozdania z jakości wody przeznaczonej do spożycia uzdatnionej przez Stację Uzdatniania Wód w Mistrzewicach oraz Młodzieszynie. 
Badania dotyczą czterech punktów kontrolnych tj.:
– Stacja Uzdatniania Wody w Mistrzewicach
– Oczyszczalnia Ścieków – kran w pomieszczeniu socjalnym
– Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie
– Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie – kran w kuchni
Pobierający próbki: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sochaczewie
Wykonujący badania laboratoryjne: Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku
 
Nie stwierdzono niezgodności względem jakości wody uzdatnionej. 
 
Skip to content