Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:
– Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru oraz
– Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru.

NOWY TERMIN:
Spotkanie odbędzie się dnia 14 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Skip to content