W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Sesja Rady Gminy Młodzieszyn – 26 października 2015 r.

W dniu 26 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie odbędzie Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
  • w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2015 rok
  • w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
  • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Młodzieszyn
   oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Młodzieszyn za rok szkolny 2014/2015 zgodnie z art. 5a ust. 4 o systemie oświaty.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.
Skip to content