Seminarium szkoleniowe pt.: „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”

Serdecznie zapraszamy na
Seminarium szkoleniowe pt.:
„Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”

Seminarium skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, samorządów gminnych, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Jednym z głównych jego założeń jest wskazanie takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza. W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów (w tym sprawozdawczość, podsumowanie „raportów rocznych” gmin), możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem (WFOŚiGW) oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Warszawa, 19 września 2018 r.

sala konferencyjna (parter) przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające nazwę i adres przedsiębiorstwa/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika. Rejestracja uczestników prowadzona jest do dnia 14 września br.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat spotkania proszę dzwonić pod nr telefonu (22) 59 79 463.

Program seminarium

9:30-10:00  Rejestracja uczestników,

10:00-10:10  Powitanie uczestników,

10:10-10:30  Proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu kraju – skala problemu, obowiązki organów administracji państwowej (poziom wojewódzki, lokalny) – Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie,

10:30–11:10  Obowiązki użytkowników wyrobów zawierających azbest –  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie,

11.10-11.30  Przerwa kawowa,

11.30-12.00  „Raport roczny” gmin (nowy moduł w Bazie Azbestowej) – wytyczne Głównego Koordynatora „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032”, podsumowanie raportów za rok 2017, zidentyfikowane problemy – Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie,

12:00-12:20  Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest – regulamin, niezbędne dokumenty, stosowane procedury, terminy składania wniosków oraz tryb rozliczania uzyskanych środków – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

12.20-12.40  Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o.o.,

12.40-13:00  Dyskusja. Zakończenie seminarium.

13:00-14:00  Poczęstunek

Skip to content