W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Rozstrzygnięcie przetargu na odpady

Pragnę Państwa poinformować, że Gmina Młodzieszyn rozstrzygnęła przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Młodzieszyn. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eneris Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Maz. Ul. Majowa 87/89 97-200 Tomaszów Maz. Nowa umowa będzie obowiązywała od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku. Zaoferowana przez wybranego wykonawcę cena to 1 582 830,72 zł i jest nieznacznie niższa w porównaniu do obecnie obowiązującej. W chwili obecnej opłata kwartalna ponoszona przez Gminę Młodzieszyn wynosi 136 644,02 zł brutto, a zgodnie z nową umową będzie wynosić 131 902,60 zł brutto.

Należy podkreślić fakt, że dzięki wielu staraniom w przetargu „wystartowała” więcej niż jedna firma. Co prawda postępowanie „wygrała” firma Eneris Surowce S.A., która także obecnie świadczy usługi na terenie Gminy ale stworzenie warunków dla konkurencyjności lokalnego rynku jest istotnym osiągnięciem. Jednocześnie dało nam to możliwość weryfikacji ceny u więcej niż jednego wykonawcy.

Od 1 lipca 2016 roku czyli wraz z wejściem w życie nowej umowy odpady segregowane będą odbierane raz na 2 tygodnie. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych pozostanie bez zmian tj. raz na 4 tygodnie.

Aby prawidłowo skalkulować opłatę za odbiór śmieci, Gmina Młodzieszyn przeprowadza obecnie weryfikację wszystkich deklaracji złożonych przez mieszkańców, w celu zaktualizowania rzeczywistej ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie, w stosunku do ilości osób zdeklarowanych.

Skip to content