Remont DK 50 – KOMUNIKAT

Młodzieszyn, dn. 07.03.2019r.

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn

„Domniemany ruch zastępczy na ul. Wyszogrodzkiej, Sochaczewskiej w m. Młodzieszyn planowany na okoliczność remontu drogi krajowej nr 50” 

 

Drodzy Państwo mieszkańcy Gminy Młodzieszyn, w związku z narastającą ilością informacji, które są bezpodstawne, wprowadzają w dezorejentację opinię publiczną Wójt Gminy Młodzieszyn informuje i oświadcza, że nie wyraziła zgody dla ruchu zastępczego na czas prowadzonego remontu drogi krajowej nr 50 przez miejscowość Młodzieszyn a dokładnie ul. Wyszogrodzką i Sochaczewską. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ich mienia, mienia komunalnego Gminy Młodzieszyn w postaci drogi, chodników, instalacji posadowionych w drodze nie wyraziliśmy zgody na ruch przez centralną część Młodzieszyna. Nie mamy pewności, że nie spowoduje on znacznego uszkodzenia mienia naszych mieszkańców, miejscowych zabytków, budynków naszej parafii oraz Gminy Młodzieszyn, szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo naszych najmłodszych użytkowników ruchu ich opiekunów, wszystkich pieszych oraz rowerzystów. 

Jednocześnie informujemy, że na dzień dzisiejszy nie zostały podpisane jakiekolwiek dokumenty tj. zgody, porozumienia chociażby listy intencyjne, które pozwalałyby wykonawcom działającym w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na dopuszczenie ruchu przez miejscowość Młodzieszyn, jak również nie przedstawiono nam do dnia dzisiejszego żadnego stanowiska ze strony Wykonawców na okoliczność przedstawionego wniosku.

 

 

 

Related posts

Skip to content