Realizacja zadania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Młodzieszyn”

Urząd Gminy Młodzieszyn uprzejmie informuje, że realizuje zadanie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Młodzieszyn”
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 35.055,00 zł

 

Skip to content