Realizacja funduszu sołeckiego sołectw: Biliny Olszynki, Nowa Wieś Rokicina oraz Leontynów

Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Młodzieszyn informujmy o prowadzonych pracach dotyczących profilowania gruntowych dróg gminnych wraz z zagęszczeniem walcem drogowym oraz realizacją funduszy sołeckich w części dotyczących dróg gminnych.

W ramach prowadzonych prac zrealizowano fundusz sołecki sołectwa Bieliny Olszynki, Nowa Wieś Rokicina oraz Leontynów, zrealizowanie funduszu sołeckiego podczas prowadzonych prac dotyczących profilowania dróg pozwala sołectwom na zdecydowanie lepsze wykorzystanie własnych środków finansowych, sołectwo przeznacza posiadane środki na zakup materiałów, a koszt ich wbudowania ponosi Gmina Młodzieszyn.

Liczymy, iż nasze wspólne działania tj. Sołectw i Gminy Młodzieszyn pozwolą na zdecydowanie lepsze i bardziej racjonalne wykorzystanie środków finansowych oraz przyczynią się do zdecydowanej poprawy dróg gminnych.

 • Bieliny - Olszynki
 • Bieliny - Olszynki.
 • Rokicina
 • Rokicina.
 • Rokicina. - Kopia
 • Nowa Wieś
 • Leontynów
 • Leontynów.
 • Leontynów..
 • Leontynów...
 • Leontynów....
 • Kamion Poduchowny - Bieliny
 • Bieliny
 • Bieliny..

 

 

 

 

Related posts

Skip to content