Przypominamy – do 30 czerwca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Baza Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ruszyła 1 lipca 2021 r. Od tego dnia każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklaracje.

Deklaracja to rodzaj ankiety w której podaje się:

  • imię i nazwisko;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
  • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022 r.

Są następujące drogi zgłoszenia źródła ciepła do CEEB:

1. Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód.

2. W formie papierowej pobierając formularz ze strony (poniżej)  lub w Urzędzie Gminy w pokoju numer 15.

3. Wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo doręczając osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Młodzieszyn.

Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B – niemieszkalnych.

Aktualne wnioski znajdują się pod linkiem:

Wnioski i druki

Więcej informacji pod numerem telefonu (46) 864 17 60 lub w Urzędzie Gminy Młodzieszyn w pokoju numer 15.

Skip to content