Przedłużenie czasowego zamknięcia odcinka drogi w Juliopolu do 7 października 2022 r.

Aktualizacja informacji:

Szanowni Państwo, użytkownicy ruchu drogowego, informujemy, że w związku realizacją rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Juliopol, odcinek drogi o długości ok. pół kilometra od skrzyżowania z ul. Wspólną, został czasowo wyłączony z ogólnodostępnego ruchu komunikacyjnego.

Wprowadzony zakaz nie dotyczy dojazdu do posesji znajdujących się w obrębie prowadzonych robót oraz pojazdów, które prowadzą w/w prace.
Przewidywany czas zakończenia prac, a tym samym wprowadzenia ograniczenia potrwa do 7 października 2022 r. (włącznie).

Użytkowników drogi prosimy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń i zachowanie szczególnej ostrożności!

Poniżej mapa poglądowa.

Skip to content