„Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn”. Podpisano umowę z wykonawcą

W związku z dofinansowaniem pozyskanym przez Gminę Młodzieszyn na realizację zadania: „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn”, podpisano umowę z wykonawcą.   
Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020.
Na realizację inwestycji Gmina Młodzieszyn pozyskała dofinansowania z dwóch źródeł: kwotę 1 937 533 złotych z PROW na lata 2014-2020 oraz kwotę 1 800 000 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkład własny gminy.

Miło nam poinformować, iż wykonawcą została firma EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J., wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Firma EKO-KOMPLEKS Sp.J. jest jedną z najbardziej prężnie rozwijających się firm w Polsce. Znalazła się wśród laureatów prestiżowego grona „Diamentów Forbesa” 2021. Wyróżnienie to przyznawane jest najprężniej rozwijającym się przedsiębiorstwom za osiągnięcia na przestrzeni ostatnich lat. Cieszy nas fakt możliwości współpracy z najlepszymi w swojej branży.

Realizacja inwestycji, jaką jest „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn” to priorytetowe zadanie, na którego finalizację z niecierpliwością czekamy. Cieszę się, że wspólnie realizujemy kolejne, ważne inwestycje dla naszej gminy.”  – dodaje Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

Przypomnijmy zakres jaki będzie obejmowała inwestycja:
-wykonanie dokumentacji projektowej
-rozbudowę z przebudową ujęcia i stacji uzdatniania wody w Młodzieszynie wraz z budową nowego ujęcia – studni głębinowej
– uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę instalacji odwadniania osadu
– budowę nowego, niezależnego odcinka sieci przeciwpożarowej zakończonej hydrantem nadziemnym dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych
– budowę nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
-modernizację obiektu oczyszczalni ścieków pod względem elektro-automatycznym

Przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja całej inwestycji będzie podzielona na dwa etapy i przeprowadzona zostanie w latach 2021-2022.

  • 168797734_771062773815072_2449798982166416664_n
  • 169475553_284495273054415_6832440583783900930_n
  • 169976462_1146064085900288_3321896378272335578_n
  • aaa
Skip to content