W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Przebudowa drogi gminnej Janów – Adamowa Góra – Kąty – Bronisławy

Inwestycja jest wykonywana w partnerstwie z gminą Sochaczew. Na jej realizacje gmina pozyskała dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 951.233,34 zł. Długość odcinka drogi na terenie Gminy Młodzieszyn wynosi 3,23 km. Całkowita wartość robót dla odcinka drogi o długości 5,75 km to kwota 3.109.991,27 zł, przy tym całkowity koszt inwestycji dla gminy Młodzieszyn wyniósł 1.861.512,63 zł.

Realizatorem inwestycji / liderem / jest Gmina Sochaczew. Głównym jej celem jest podniesienie atrakcyjności terenów położonych w bliskim sąsiedztwie z miastem i gminą Sochaczew, oraz ożywienie budownictwa jednorodzinnego. Inwestycja ta ma zapewnić bezpieczeństwo dla ruchu drogowego oraz komfort jazdy dla mieszkańców gminy.

Skip to content