Prośba o racjonalne używanie wody

Szanowni Państwo, w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi tzn. suszą odnotowano ponadnormatywny rozbiór wody z wodociągu gminnego. 
Prosimy mieszkańców gminy oraz osoby przyjezdne o racjonalne używanie wody. Jednocześnie przypominamy, że woda z wodociągu gminnego przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy.
Prosimy o zaprzestanie zużywania wody na inne cele np. podlewanie trawników.

Skip to content