Prośba o racjonalne używanie wody

Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Młodzieszyn

ponawiamy komunikat związany z panującymi warunkami atmosferycznymi tzn. suszą oraz odnotowanym w ostatnich dniach ponadnormatywnym rozbiorze wody z wodociągu gminnego co spowodowało spadek ciśnienia a nawet przerwy w dostawie wody. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych o racjonalne używanie wody, jednocześnie przypominamy, że woda z wodociągu gminnego przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy. W obecnej sytuacji prosimy o zaprzestanie zużywania wody na inne cele np. podlewanie trawników, napełnianie basenów, oczek wodnych, mycie aut.

Z podziękowaniem za zrozumienie

Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie
Maciej Woźniak

Related posts

Skip to content