Prośba o racjonalne korzystanie z wody wodociągowej

W związku z występującym w ostatnich dniach ponadnormatywnym poborem wody ze stacji uzdatniania wody zwracamy się z prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą i przeznaczanie jej wyłącznie do celów socjalno – bytowych.
Dziękujemy za zrozumienie. Jednocześnie informujemy, że Gmina Młodzieszyn jest w trakcie realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn”, którego elementem jest rozbudowa z przebudową ujęcia w stacji uzdatniania wody w Młodzieszynie wraz z budową nowego ujęcia – studni głębinowej.
Skip to content