Oprowadzając po Ziemi Płockiej

lgdW porozumieniu z Gminą Młodzieszyn, Stowarzyszenie LGD „Razem dla Rozwoju” opracowało materiał „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzającą programem na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Film promujący dobre praktyki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Północnego Mazowsza z zakresu rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich został  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

https://youtu.be/5D8Ai6WkfmE

Skip to content