W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Oprowadzając po Ziemi Płockiej

lgdW porozumieniu z Gminą Młodzieszyn, Stowarzyszenie LGD „Razem dla Rozwoju” opracowało materiał „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzającą programem na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Film promujący dobre praktyki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Północnego Mazowsza z zakresu rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich został  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

https://youtu.be/5D8Ai6WkfmE

Skip to content